[EpiData-list] How to calculate age

epidata-list at lists.umanitoba.ca epidata-list at lists.umanitoba.ca
Wed May 14 09:32:43 CDT 2014


The correct calculation of age is:

bday
AFTER ENTRY
    LET age=integer((today-bday)/365.25)
END
END

Please have a look at the examples for Age - Today and Age - date of visit at http://epidata.dk/examples.php

You will also have to change the calculation of time1, time2 etc, which should be

    time1=today-start1

Jamie

On May 14, 2014, at 8:49 AM, epidata-list at lists.umanitoba.ca wrote:

> Jeg har fået et problem med at udregne alder og behandlingsvarighed, hvilket jeg slet ikke kan forstå, da jeg synes jeg har gjort det samme som i tidligere rec/chk files. Jeg har prøvet at kigge omkring i Jeres databaser efter hjælp, men kan ikke finde ud af, hvor mit problem stammer fra.
> 
> Jeg har vedhæftet rec og chk. filer, kan I finde fejlen?

in English:

I've got a problem with calculating age and duration of treatment, which I did not understand when I think I have done the same as in previous rec / chk files. I've tried to look around in Your databases for help, but can not figure out where my problem comes from. 

I have attached rec and chk. files, you can find the error? 


More information about the EpiData-list mailing list