[EpiData-list] AUTO: CN=Louise Cullen/O=NWHB is out of the office. (returning 04/07/2016)

EpiData development and support epidata-list at lists.umanitoba.ca
Thu Jun 16 16:02:34 CDT 2016


I am out of the office until 04/07/2016.

Please contact  Tracey McCole on 071 9852900  if you require further
assistance, otherwise I will attend to your email when I return


Note: This is an automated response to your message  "EpiData-list Digest,
Vol 150, Issue 4" sent on 16/06/2016 18:00:25.

This is the only notification you will receive while this person is away.


***************************************************************************
"Tá an fhaisnéis sa ríomhphost seo (ceangaltáin san áireamh) faoi rún. Baineann sé leis an té ar seoladh chuige amháin agus tá sé ar intinn go bhfaighfidh siadsan amháin é agus gurb iadsan amháin a dhéanfaidh breithniú air. Más rud é nach tusa an duine ar leis é, tá cosc iomlán ar aon fhaisnéis atá ann, a úsáid, a chraobhscaoileadh, a scaipeadh, a nochtadh, a fhoilsiú, ná a chóipeáil . Seains gurb iad tuairimí pearsanta an údar atá san ríomhphost agus nach tuairimí FSS iad. 
Má fuair tú an ríomhphost seo trí dhearmad, bheadh muid buíoch dá gcuirfeá in iúil don.Deasc Seirbhísí ECT ar an nguthán ag +353 71 9820555 nó ar an ríomhphost chuig ICT.Helpdesk at hse.ie agus ansin glan an ríomhphost seo ded' chóras."
***************************************************************************
"Information in this email (including attachments) is confidential. It is intended for receipt and consideration only by the intended recipient.If you are not an addressee or intended recipient, any use, dissemination,distribution, disclosure, publication or copying of information contained in this email is strictly prohibited..Opinions expressed in this email may be personal to the author and are not necessarily the opinions of the HSE. 
If this email has been received by you in error we would be grateful if you could immediately notify the ICT Service Desk by telephone at +353 71 9820555 or by email to ICT.Helpdesk at hse.ie and thereafter delete this e-mail from your system"
***************************************************************************More information about the EpiData-list mailing list