Lib-virtual-ref

lib-virtual-ref@lists.umanitoba.ca

December 2016

  • 3 participants
  • 6 discussions
Ask Us closes at 4:00 pm today
by Bill Poluha 22 Dec '16

22 Dec '16
Ask Us Winter 2017 Schedule
by Bill Poluha 21 Dec '16

21 Dec '16
VR: Leave No Ticket Unanswered
by Bill Poluha 16 Dec '16

16 Dec '16
Coverage filled
by Diana Stojanovic-Lewis 12 Dec '16

12 Dec '16
Need VR coverage for December 13th
by Diana Stojanovic-Lewis 12 Dec '16

12 Dec '16
Coverage for a staff lunch
by Emma Popowich 02 Dec '16

02 Dec '16